CONFLICTES A CASA?

 per resoldre aquests conflictes, hem de buscar estratègies òptimes :Com Solucionar conflictes a casa?

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments (1245)

Load Previous Comments