Programa Secundaria

Edat
12 -16 anys
Educació Secundària

MIRONIANS GRANS

El centre proporcionarà un context emocional favorable per la primera etapa de transició de la infantesa a l’edat adulta. Els nostres adolescents es trobaran en un marc educatiu coherent amb les etapes anteriors però que atendrà les complexitats d’aquest període de la vida. Les altes expectatives i el suport inclusiu els prepara per a estudis postobligatoris posteriors (batxillerat o cicles formatius) així com per una iniciació al món professional.