Programa Infantil

Edat
3-6 anys
Educació Infantil

MIRONIANS PETITS

En aquesta etapa, entenem que el desenvolupament competencial implica la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques és fonamental emmarcar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge entorn als quatre eixos següents: • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma • Aprendre a pensar i comunicar • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa • Aprendre a conviure i habitar el món .