CULTURA DE CENTRE COMUNITARI: EIXOS FONAMENTALS

El nostre dia a dia es fonamenta en estratègies i programes que ens ajuden a dur endavant aquest objectiu.

La nostra cultura de centre es basa en els següents eixos : 

COMUNITAT D’APRENENTATGE

Una Comunitat d’aprenentatge és un procés de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn en el que destaquen dos elements Claus: l’aprenentatge dialògic i la participació real de tota la comunitat

     

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITAT D'APRENENTATGE

 

APRENENTATGE DIALÒGIC

 

VINCLE EMOCIONAL I AFECTIU

 

EXPECTATIVES POSITITVES

 

TREBALL INDIVIDUALITZAT

 

ELIMINACIÓ DE BARRERES PER A L'APRENENTATGE I  LA PARTICIPACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITAT D'APRENENTATGE

 

APRENENTATGE DIALÒGIC

 

VINCLE EMOCIONAL I AFECTIU

 

EXPECTATIVES POSITITVES

 

TREBALL INDIVIDUALITZAT

 

ELIMINACIÓ DE BARRERES PER A L'APRENENTATGE I  LA PARTICIPACIÓ

APRENENTATGE DIALÒGIC

A l’escola treballem a partir d’interaccions a tots els nivells des d’un diàleg igualitari, basat en la validesa dels arguments, tenint present la intel·ligència cultural, entesa com al suma de la intel·ligència acadèmica, la pràctica i la emocional

VINCLE EMOCIONAL I AFECTIU

L’establiment de vincles d’afecte entre els infants i amb els adults és condició indispensable per afavorir l’aprenentatge. Per nosaltres, és bàsica l'atenció global de l'infant, la prevenció de dificultats, l'estructuració de l'entorn i l'ambient, l'acolliment i l'embolcall emocional i per descomptat la coherència i cooperació amb les famílies.

EXPECTATIVES POSITIVES

A l’escola posem l’accent en les capacitats dels alumnes i no en les dificultats. Generar confiança en les pròpies possibilitats i plantejar un currículum de màxims per a tots els alumnes.

 

TREBALL INDIVIDUALITZAT

Partint des d’una inclusió real, realitzem ajust curriculars individuals als alumnes que ho necessitin per poder eliminar o disminuir les barreres per l’aprenentatge que poden presentar.

ELIMINACIÓ DE BARRERES PER A L’APRENENTATGE I LA PARTICIPACIÓ

Com a centre amb inclusió real, és del tot imprescindible observar, analitzar i avaluar les pràctiques, l’organització, les cultures, les polítiques... que poden dificultar l’accés a l’educació per a qualsevol estudiant i actuar en conseqüència.