LES ETAPES EDUCATIVES

L’Escola Institut recull tres etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Entenem les tres etapes com un camí evolutiu on els infants desenvoluparan les seves capacitats i competències individuals acompanyats d’un projecte únic i coherent. Respectem les diferències i atenem les intel·ligències múltiples per oferir a cada infant el que necessita en  la seva formació bàsica i integral per formar ciutadans participatius, solidaris i amb consciència democràtica.

Educació Infantil

L’Ed.Infantil té un caràcter educatiu no obligatori. El paper de l’escola en el segon cicle   d’ aquesta etapa (de 3 a 6 anys) 

 És molt important, realitzam activitats globalitzades que permetran als nostres infants desenvolupar al màxim les seves capacitats individuals i l’aprenentatge social que necessiten.