LES ETAPES EDUCATIVES

L’Escola Institut recull tres etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Entenem les tres etapes com un camí evolutiu on els infants desenvoluparan les seves capacitats i competències individuals acompanyats d’un projecte únic i coherent. Respectem les diferències i atenem les intel·ligències múltiples per oferir a cada infant el que necessita en  la seva formació bàsica i integral per formar ciutadans participatius, solidaris i amb consciència democràtica.

Educació Primària

L’Ed. Primària de caràcter educatiu i obligatori és l’etapa més amplia amb sis cursos escolars. 

A través de la interacció, els procediments i el paper actiu dels alumnes, anem construint un aprenentatge instrumental bàsic i funcional.