LES ETAPES EDUCATIVES

L’Escola Institut recull tres etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Entenem les tres etapes com un camí evolutiu on els infants desenvoluparan les seves capacitats i competències individuals acompanyats d’un projecte únic i coherent. Respectem les diferències i atenem les intel·ligències múltiples per oferir a cada infant el que necessita en  la seva formació bàsica i integral per formar ciutadans participatius, solidaris i amb consciència democràtica.

Educació Secundària

L’Ed. Secundària Obligatòria és la darrera etapa del camí. Dels 12 als 16 anys, els infants viuen canvis físics i psicològics molt importants. 

A l’Escola Institut entenem l’acompanyament i la comprensió aspectes imprescindibles per finalitzar els estudis amb el títol de graduat que els ha de permetre continuar el camí educatiu en el batxillerat, accedir a la formació professional o iniciar la vida laboral.